Πρόγραμμα Baby Swimming

BABY SWIMMING
BABY SWIMMING Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00  NEMO 1 (3-12 ΜΗΝΩΝ)
11:00 – 11:30  NEMO 2 (12-24 ΜΗΝΩΝ)
11:30 – 12:00 NEMO 3 (24-36 ΜΗΝΩΝ)
12:00 – 12:30
17:00 – 17:30 NEMO 1 (3-12 ΜΗΝΩΝ)
17:30 – 18:00 NEMO 2 (12-24 ΜΗΝΩΝ)
18:00 – 18:30 NEMO 3 (24-36 ΜΗΝΩΝ)
18:30 – 19:00
19:45 – 20:15  NEMO 4 (36-48 ΜΗΝΩΝ)  NEMO 4 (36-48 ΜΗΝΩΝ)  NEMO 4 (36-48 ΜΗΝΩΝ)   NEMO 4 (36-48ΜΗΝΩΝ)
20:15 – 20:45  NEMO 4 (36-48 ΜΗΝΩΝ)  NEMO 4 (36-48 ΜΗΝΩΝ)  NEMO 4 (36-48 ΜΗΝΩΝ)  NEMO 4 (36-48 ΜΗΝΩΝ)