Πρόγραμμα Club Ενηλίκων

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗKEEP SWIMMINGAQUAROBICSUP FITNESS
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 06:30-14:00 06:30-14:00 08:00-14:00 06:30-14:00 06:30-14:00 07:30-09:30
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 20:30-22:30 21:15-22:45 20:30-22:30 21:15-22:45 20:30-22:30 16:00-18:00
KEEP SWIMMING Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
KEEP SWIMMING 06:30-14:00 06:30-14:00 08:00-14:00 06:30-14:00 06:30-14:00 07:30-09:30
KEEP SWIMMING 20:30-22:30 21:15-22:45 20:30-22:30 21:15-22:45 20:30-22:30 16:00-18:00
AQUAROBIC Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
08:30 – 09:15
09:00 – 09:45 AQUA PILATES THERAPY AQUA DYNAMIC AQUA PILATES THERAPY AQUA DYNAMIC RUN BABY RUN
09:45 – 10:30
11:45 – 12:30
15:00 – 15:45
20:30 – 21:15 CIRCUIT TRAINING  AQUA WELLNESS AQUA BAND~~~REFRESH YOUR BODY BRAZILIAN WAY AQUA CLASSIC
AQUA CROSS TRAINING AQUA CROSS TRAINING CIRCUIT TRAINING 
21:30 – 22:15
SUP FITNESS Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
09:00 – 09:45
20:00 – 20:45
21:15-22:00